Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud

AVANTIS GOB NV

Snellius 8

6422 RM  Heerlen (NL)

Tel.: +31 (0) 45 56 88 110

Tel.: +49 (0) 241 93 600

Fax: +31 (0) 45 54 45 583

E-mail: info@avantis.org

 

 

Directeur

Dhr. Delahaye

Aansprakelijkheid: ondanks het feit dat de inhoud door ons gecontroleerd is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor inhoud waar door externe hyperlinks naar verwezen wordt.

De verantwoordelijk voor de inhoud van die pagina’s berust uitsluitend bij de desbetreffende exploitant.

 

Bepaling omtrent de gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt door ons zeer serieus genomen. Wij houden ons strikt aan de desbetreffende wetgeving.

Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of om welke reden dan ook aan derden doorgegeven.

In onderstaande verklaring vindt u hoe wij de bescherming van uw gegevens hebben georganiseerd en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

 

Verwerking van gegevens

In onze serverlogbestanden wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen die door uw webbrowser aan ons worden doorgegeven.

Deze informatie omvat: + browsertype/-versie + gebruikt besturingssysteem + referer-URL (= de vorige bezochte website) + hostname (IP-adres) van de gebruikte computer + tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan bepaalde personen. Ook worden deze gegevens niet samengevoegd met andere databestanden. Bovendien worden ze na een statistische validatie gewist.

 

Recht op informatie

Te allen tijde bent u gerechtigd geïnformeerd te worden over de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen, hun herkomst en ontvanger(s), en over het doel van de opslag.